OBAVJEŠTENJE o sazivanju XVI redovne godišnje Skupštine   dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo

OGLAS
za izdavanje u zakup
poslovnog prostora


IZVJEŠTAJI - ODLUKE
OBAVJEŠTENJA

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zavod za Vodoprivredu je naučno-stručna institucija za istraživanje, studije, projektovanje i konsalting u oblasti vodoprivrede

Zavod za Vodoprivredu osnovan je 1952 godine. Pred rat je narastao u jednu od vodećih firmi u regiji u djelatnosti kojom se bavi. Tokom rata Zavod je izgubio znatan dio svojih kadrova, no i pored toga danas raspolaže sa značajnim brojem inženjera,tehničara i stručnjaka drugih profila. Danas ima 25 zaposlenih od čega 50% visoke stručne spreme.

Zavod je registrovan kao naučno-stručna institucija za istraživanje,studije,projektovanja i konsalting u oblasti vodoprivrede. Kao konsalting institucija, prije rata je registrovana sa FAO, UNIDO, INRES, EC WB. U tom periodu je razvijena saradnja sa mnogobrojnim poznatim naučno istraživačkim, projektantskim, konsalting i drugim kompanijama širom svijeta (ZUIVERINGSCHAP, AMSTEL-EN, GOOILAND, HELVERSUM, THE NETHERLANDS.

Koristeći posljednje naučne i stručne metode uz pomoć moderne računarske opreme vrše se istraživanja,rade studije,projekti i konsalting usluge u sektoru voda. Sve je ovo omogućilo Zavodu da vrlo brzo obogati svoju praksu unoseći u rješenja i najnovije u svijetu prihvaćene principe održivog razvoja Okvirne direktive o vodama EU i dr.

 • Server ML370 G4 Xeon DP 3200-1,0MB/800MHz
 • IBM računari Pentium 4 (procesori 3 GHz, RAM 2GB, 250 GB HD, grafička karta 256 MB, 17“, 19“ i 21“ monitori)
 • Mreža, ADSL Router
 • A0 ploter, 5 A3 printera, 5 inkjet A4 printera, 3 laserjet CB A4 printera, 1 laserjet color A4 printer, A3 skener, A0 kopir i A3 kopir aparat.
 • Software:
  • Licencni Windows XP
  • Licencni Windows Server 2003
  • Licencni Symantec AntiVirus
  • Licencni Kaspersky Workspace Security
  • Licencni MS Office 2003
  • Arc GIS 9 (ArcView, Arc Editor, extension 3D i Spatial Analyst)
  • Sewer 2004
  • Aqua Designer
  • Auto CAD 2007
  • Land Dev. 2i
  • Vectory pro5,00 for windows
  • Mike 11
  • Qual 2E
  • Epanet
www.vodoprivreda.ba

© 2013